Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitet OnLine

Sök
Startsida
Fysiska Nätverk
Digitalt Nätverk
Kommande utbildningar
Digitala verktyg
Kompetenspoolen
Kvalitet OnLine Storträff 2018
  
Kvalitet OnLine > Våra Experter  

Våra Experter

Modify settings and columns
  
Visa: 
Om ExpertenFiltrera
Sortera efter bifogade filerAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
U&We Maria Cosnier www.uandwe.seAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Drivkraft:
Jag vill rädda världen, och det som driver mig är övertygelsen att det går, om man tar ett helhetsgrepp om sociala frågor och miljöfrågor.
Kunder:
KRAV, Arvid Nordquist, Risenta, Oatly, Anticimex, Kristanstad flygplats, JM
Uppdrag och bakgrund:
Jag är systemekolog och journalist med flera års erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor med särskilt fokus på företags ansvar för miljö- och sociala frågor. Jag har även en gedigen kunskap om kommunikation. På min förra arbetsplats, organisationen Swedwatch, hade jag ett fokus på svenska företags miljöpåverkan i utvecklingsländer. Jag har arbetat med att göra riskanalyser av leverantörskedjor inom områdena livsmedel, textil, byggmaterial och energi med stor kunskap om hållbart jordbruk, om de sociala dimensionerna av produktion i låglöneländer och om hållbarhetsfrågan kopplat till mat. Som journalist har jag skrivit mycket om olika aspekter av hållbar utveckling och har även vana av att hålla presentationer och utbildningar.
Sweco Environment ABAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Sweco är nordens ledande konsultföretag inom miljö och teknik med missionen att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Sweco Environment utför tjänster bland annat inom vatten, avfall, miljöanalys, miljö- och arbetsmiljöledning och CSR.  Affärsmodellen bygger på närhet och enkelhet och Sweco finns på ett 20-tal orter i Sverige. Inom segmentet miljö, arbetsmiljö och CSR hjälper Sweco Environment företag inom både industrin och offentlig verksamhet med lagstöd, ledningssystem för miljö, arbetsmiljö och kvalitet, systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, egenkontroll enligt miljöbalken och myndighetskontakter. --
KiwaAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Kiwa Sverige AB utför certifieringar mot Livsmedel och Lantbruk. BRC, ISO 22 000, FSSC, EKO, KRAV, IP Livsmedel, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, MSC,ASC, UTZ, Global Gap, ISO 9000, ISO14000, CSR samt utförande av verifieringsuppdrag. Våra revisorer har lång erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Maria Norén Lead Auditor, Livsmedelsingenjör med lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen, bland annat 18 år inom Scan med arbete inom kvalitet, produktutveckling, processteknik, kvalitetschef Djuromsorgsfrågor. Har även haft utbildningar inom HACCP, Internrevision, Grundorsaksanalys och anpassade hygienutbildningar, har arbetat med revison sedan 2006. Utför revisioner som BRC, ISO 22000, FSSC, IP Livsmedel, IP Slakt, IP slakt transport, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, EKO/KRAV och ISO14000. Samt verifieringsuppdrag inom de flesta standarder (Leverantörsbedömningar, djuromsorg, företagens egna CSR krav osv).
Johnny GyllingAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Om Johnny Gylling – GE99 - Med lång erfarenhet av politik och näringsliv kan Johnny med sitt nätverk erbjuda stöd i CSR och Hållbarhetsarbetet. Johnny har varit IT-konsult, riksdagsledamot samt arbetat med CSR och hållbarhet inom telekombranschen. Sedan 2014 driver han konsultföretaget Good Enterprises 99 AB (GE99). Visionen är att alla företag ska vara goda samhällsmedborgare. Johnny har certifierade utbildningar inom GRI hållbarhetsredovisning och har hjälpt flera kunder inom livsmedelsbranschen.. Se mer på www.ge99.se
Jan-Erik JohanssonAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Jan-Erik har en lång gedigen erfarenhet av Svensk kött o charkindustri. Började redan 1973 på Scan Väst i Skara som operatör på slaktexpeditionen där jag lärde mig grunderna för slakt o styckning. De senaste åren har jag arbetat med kvalitetssäkringsfrågor inom livsmedelsindustrin och främst inom kött o chark. Har varit kvalitets- o miljöchef på följande företag: Goman i Malmö, SLP Pärsons, Öresunds Chark och nu senast på Signal & Andersson. Har byggt upp och implementerat ca: 20 st. BRC-system och alla har fått högsta betyg, vilket även Signal & Andersson fick i mars 2015. Har dessutom arbetat som revisor för ProSantias och Kiwa. Där jag har arbetat med följande standarder: IP Livsmedel, Djuromsorg, KRAV, Ekologisk, dagligvarustandard för butik samt gjort revisioner för Svenskt Kött. Djuromsorgrevisionerna har varit i följande länder: Irland, Tyskland, Holland, Danmark och Sverige. Med följande djurslag: Gris, Nöt och Lamm.
IntertekAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Intertek hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk. --
Ingrid Ascard - HSEQ konsultAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Tidigare Santa Maria
Herax Food Solutions AB - Marcus PerssonAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Marcus har en bred kunskap med flerårig erfarenhet inom miljö- och hållbarhetsområdet, både nationellt och internationellt och hanterar ärenden på miljöstrategisk nivå kombinerat med praktiska undersökningar. Idag arbetar Marcus främst med miljöledningssystem, hållbarhetsmål, miljörevisioner och kemikalier med fokus på livsmedelsföretag.
Herax Food Solutions AB - Joachim MalmbergAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Herax Food Solutions AB grundades 2009 och är ett konsultföretag som vänder sig till företag inom livsmedelsindustrin som verkar på den Skandinaviska marknaden. Sedan starten har vi fokuserat vår verksamhet på rådgivning inom främst märkningslagstiftning i Skandinavien men kan självklart vara behjälpliga med tjänster inom livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi säkerställer märkningen på våra kunders produkters genom att granska den mot de uppställda legala och språkliga krav som finns i Skandinavien. Vi kan hjälpa er att översätta förpackningstexter, riskvärdera olika ingredienser samt utreda närings- och hälsopåståenden. --
Ernehag
Elisabeth Ernehag Använd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Har mångårig erfarenhet av kvalitets- och miljöfrågor. Elisabeth har sin bakgrund i en av världens mest reglerade verksamheter; flygindustrin och behärskar därför konsten att använda standards och krav som ett led i arbetet med ständiga förbättringar. Hon har under flera år arbetat som leverantör till SIS (Swedish Standards Institute) och även undervisat på olika utbildningar.
CSR -konsultuppdrag med fokus på CSR och ledningssystem, etik i leverantörskedjan, verifiering av rapporter och utbildning sedan 2001. Hon har även hållit en mycket uppskattad nätverksutbildning under 2010 med ett 10-tal företag i Kvalitet OnLine
Bo Dahlman Använd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Bo Dahlman har arbetet inom livsmedelsindustrin under hela sitt yrkesliv. Han har haft ledande befattningar inom produktionsledning, produktutveckling, projektledning, B2B samt inom kvalitetsledning. Bo har arbetat i såväl internationella som nationella bolag, såväl stora som små. Han har ingått i flera ledningsgrupper, där han med sin breda livsmedelserfarenhet bidragit till verksamheternas utveckling. Han har även deltagit i internationella projekt inom kvalitetsområdet
Bergström o Hellqvist AB - Anna Westerberg Använd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
AnticimexAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen.
Allergi KompetensAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Anne-Li har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999. Hon koordinerar två nätverk inom området - "Födoämnesallerginätverket"  tillsammans med Bioconsult AB sedan 1999  samt - "Allergennätverket för industrin" i egen regi sedan 2005. Hon erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener. Tjänster som främst riktar sig till livsmedelsproducerande företag.
Anne-Li är kemist/molekylärbiolog. Hon har tidigare arbetat på SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik (numer SP) samt dessförinnan med hjärta o kärlforskning på Wallenberglaboratoriet, GU. Hennes erfarenheter från forskning inom allergiområdet gör också att hon har möjlighet att tolka de senaste forskningsrönen och därmed fungera som en bro mellan forskarvärld och livsmedelsindustri. --
Advokatfirman MarLawAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Advokatfirman MarLaw – din partner för livsmedelsjuridik
Sedan 45 år tillbaka är Advokatfirman MarLaw en av Sveriges ledande advokatbyråer som arbetar med marknadsrätt och dess anslutande rättsområden. MarLaw bistår med specialistkompetens inom marknadsrätt, avtal, IT-juridik, upphovsrätt, reklamjuridik, varumärkesrätt och patent. Advokat Katarina Ladenfors är partner
på MarLaw och särskilt inriktad på livsmedelsjuridik. Katarina är flitigt anlitad som processombud i domstol och biträde inför myndigheter. Katarina kan bl.a. hjälpa till med avtal, biträde inför Miljöförvaltningen, granskning av marknadsförings-material utifrån livsmedelslagstiftningen, granskning av närings- och hälsopåståenden och märkning samt registrering av produktnamn.
--
Sandholm Associates AB Använd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Sandholm Associates AB har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 1971. Sandholm AB och är därmed det konsult- och utbildningsföretag som har den längsta erfarenheten i Europa av att hjälpa olika företag och organisationer med att utveckla verksamheten genom att fokusera på ett kundorienterat och faktabaserat förbättringsarbete. Företaget är sedan många år den ledande aktören gällande kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Lokalbolag finns även i Kina och Portugal.
SAI GLOBAL - VALIGUARDAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Valiguard är representant för SAI Global i de skandinaviska länderna. Totalt utför vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Därmed är vi det ledande företaget på detta område. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund inom livsmedel. Valiguard har också en egen ackreditering från SWEDAC för ekologisk certifiering och för MSC (Marine Stewardship Council) via SAI Global. --
nord emballageAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
nord emballage är en "bred" förpackningstidning med ambitionen att i varje utgåva täcka så många ämnen som möjligt som är relevanta för industrin. Vi har därför ständigt fokus på information inom bland annat Livsmedelsförpackningar. --
Bergström & HellqvistAnvänd Skift+Retur om du vill öppna menyn (nytt fönster)
Bergström & Hellqvist grundades 1999 av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist och har sedan starten haft ett stort antal kunder, både stora och småföretag, myndigheter och storhushåll i den svenska livsmedelsbranschen.

I dag är verksamheten inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och onlineutbildningar till vinnare inom följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Storhushåll och Kontrollmyndighet. Bergström & Hellqvist är uppskattade utbildare och konsulter. Företagets grundare har skrivit boken ”Kvalitets- och miljöledning i livsmedelsbranschen” samt populära handböcker som syftar till att förstå och tillämpa olika standarder.
--